1600px-Downtown_Stockton_California

Downtown Stockton California from Wikipedia